Regenbuffer

Hydroblob® is een innovatief product voor het bufferen en draineren van regenwater. Het absorbeert overtollig regen- en oppervlakte water, om vervolgens dit water af te geven middels infiltratie aan de omliggende bodem.

www.regenbuffer.nl

header logo blauw